Leadership Development

Prostredníctvom nástrojov vedomého sebaobjavovania využívame príležitosti pre budovanie nových princípov, na tvorenie vízie pre silnejšiu a udržateľnú budúcnosť.

Sme dve trénerky, koučky s bohatými skúsenosťami v oblasti vzdelávania, práce s ľuďmi, podnikaním, neziskovým sektorom, občianskym aktivizmom a filantropiou.
Našim klientom pomáhame pri vytváraní vízie pre silnejšiu a udržateľnú budúcnosť prostredníctvom nástrojov vedomého sebaobjavovania.

Vďaka hodnotám, ktoré spoločne skúmame a definujeme, si zvedomujeme naše postoje pri komunikácii, konzultácii a rozhodovaní, ktoré priamo ovplyvňujú naše vzťahy, pracovné nastavenie a pracovný výkon.

Pracujeme s bariérami a meníme ich na príležitosti pre pokrok. Vďaka technike radikálnej otvorenosti trénujeme efektívnu komunikáciu, ktorá rozvíja zdravú a konštruktívnu kultúru spoločnosti.

Ponúkame program, ktorý je šitý na mieru každej spoločnosti a naplní jej potreby. Tréningy kombinujeme s individuálnym koučingom a mentoringom, vďaka ktorému je možné stavať na silných stránkach a zvedomiť si aj slepé miesta.

Našim cieľom je váš rozvoj a prosperita vašej spoločnosti.

Dôverujú nám

Kontakty

Business Essentials, s.r.o.
Jakubovo námestie 13
811 09 Bratislava
Slovenská republika

e-mail: info@essentials.sk

Napíšte nám