Recruitment
& Executive search

K výberovým procesom pristupujeme ako ku komplexnej službe, pri ktorej si zakladáme na vnímaní vašich potrieb, na základe ktorých vám predstavíme najrelevantnejších kandidátov. Nie sme pre vás len dodávateľom služby, ale partnerom. Vzájomná diskusia a konzultácie prinášajú najlepšie výsledky.

Pomáhame firmám budovať úspešné tímy.

V rámci služby Executive search vám ponúkame diskrétny prístup k hľadaniu presne zadefinovaného profilu kandidáta. Zväčša ide o pozície stredného a vyššieho manažmentu. Po prvotnej fáze prieskumu trhu vám predstavíme zoznam (tzv. longlist) potenciálnych kandidátov, ktorí spĺňajú zadané požiadavky.

Po absolvovaní behaviorálneho a odborného pohovoru v našej spoločnosti, doporučení kandidáti postupujú na pohovory priamo k vám. Súčasťou finálneho výberu je overenie referencií na vybraných kandidátov z viacerých zdrojov, ktoré napomáhajú pri konečnom rozhodovaní.

Vďaka spolupráci s Business Essentials získate partnera, ktorý vás bude sprevádzať celým Recruitment procesom. Jeho súčasťou je dôkladný prehľad v životopisoch všetkých kandidátov, ktorí sa uchádzajú o pozíciu vo vašej spoločnosti. Samozrejmosťou je úvodný telefonický screening, behaviorálny a štruktúrovaný pohovor, či report s hodnotením kadidátov. Pre úspešnú spoluprácu je nevyhnutnosťou neustála konzultácia. Vďaka tomu vám vieme dodať tých najvhodnejších kandidátov.

Dôverujú nám

Kontakty

Business Essentials, s.r.o.
Jakubovo námestie 13
811 09 Bratislava
Slovenská republika

e-mail: info@essentials.sk

Napíšte nám