Assessment
& Outplacement

Assesment (hodnotenie) zamestnanca je metóda, ktorá umožňuje preveriť potenciál zamestnanca na danú alebo vyššiu pracovnú pozíciu.

Pracovná pozícia je špecifikovaná kritériami, podľa ktorých sa hodnotia jednotlivé kompetencie.

Individuálny assessment umožňuje:

 • Preveriť schopnosti a zručnosti zamestnanca
 • Identifikovať jeho silné stránky a potenciál na rozvoj
 • Overiť jeho postoje, hodnoty a vnútornú motiváciu
 • Odhaliť potenciál na ďalší profesionálny rozvoj

Využívané metódy sú:

 • Hĺbkový rozhovor s využitím podrobných behaviorálnych otázok
 • Hoganov osobnostný dotazník (psychodiagnostika)
 • Prípadová štúdia a prezentácia
 • Overenie jazykových kompetencií v prípade potreby

Outplacement program ponúka poradenstvo a podporu pri hľadaní nového pracovného uplatnenia na trhu práce. Pre zamestnanca je praktickou aj psychologickou podporou v prechodnom období, ktoré môže vyvolať neistotu a pochybnosti. Vďaka analýze trhu práce, jeho vývoja a aktuálnych trendov si zamestnanec lepšie uvedomí nové možnosti a príležitosti, ktoré zmena práce ponúka.

Cieľom je:

 • Pomôcť zamestnancovi zorientovať sa na trhu práce
 • Zhodnotiť svoje schopnosti a zručnosti, pozrieť sa na svoje talenty a potenciál
 • Uľahčiť a urýchliť kariérny prechod, nastaviť nové pracovné ciele
 • Osvojiť si znalosti potrebné pri hľadaní nového zamestnania (sebaprezentácia)
 • Naučiť sa pracovať s pracovnými portálmi

Dôverujú nám

Kontakty

Business Essentials, s.r.o.
Jakubovo námestie 13
811 09 Bratislava
Slovenská republika

e-mail: info@essentials.sk

Napíšte nám