Sme personálno – poradenská spoločnosť, ktorá začala pôsobiť na slovenskom trhu začiatkom roku 2006. Ponúkame svojim klientom komplexné služby v oblasti výberu zamestnancov, personálneho poradenstva, personálneho lízingu, seminárov, školení a koučingu.

Máme dobre vybudovanú sieť kontaktov so skúsenosťami v nasledujúcich oblastiach:

  • farmaceutický a zdravotnícky sektor
  • finančný sektor
  • FMCG
  • IT & Telecom
  • výroba

Vznik našej spoločnosti a jej etablovanie sa na slovenskom trhu vychádzal zo skutočnosti, že v dnešnom svete plnom nedôvery sme pociťovali potrebu priniesť klientom služby založené na hodnotách a princípoch, ktoré sú podľa nás základnými aspektmi v biznise. Medzi základné hodnoty, o ktoré sa každým dňom snažíme vo svojej práci a komunikácii s ľuďmi sú pravdovravnosť, čestnosť, dôveryhodnosť, úcta a spravodlivosť. Z tohto dôvodu vzniklo aj pomenovanie našej spoločnosti BUSINESS ESSENTIALS, ktoré na tieto základy v biznise odkazuje. Veríme, že podstatou každej spoločnosti by mali byť ľudia, ktorí chcú pracovať na svojom osobnom rozvoji a charaktere.

„Zameranie sa na rovnováhu medzi charakterom a schopnosťami
umožňuje človeku transformovať sa vo vysoko efektívneho lídra.”

Pri jednaní s našimi klientmi i kandidátmi kladieme dôraz na dodržiavanie najvyšších štandardov osobnej a profesionálnej etiky, poctivosti, úprimnosti a dôvery. Snažíme sa ku každému človeku pristupovať zodpovedne a s rešpektom, aby zostala nedotknutá jeho dôstojnosť. Veľmi dôležitá je pre nás aj flexibilita a preto sa snažíme čo možno najlepšie a najrýchlejšie uspokojiť požiadavky našich klientov a poskytovať služby na úrovni s maximálnou korektnosťou a diskrétnosťou v plnom rozsahu.