Databázový výber

základné vyhľadávanie a výber zamestnancov pri ktorom využívame rôzne zdroje:

  • Vlastnú rozsiahlu databázu životopisov, v ktorej máme kandidátov rozdelených podľa sektoru, pracovných pozícií, skúseností, bydliska apod.
  • Databázu životopisov pracovného portálu www.profesia.sk
  • Inzerciu na pracovnom portáli www.profesia.sk a na našej webovej stránke www.essentials.sk

Výber formou „Executive search“

Priame a cielené oslovenie potenciálnych kandidátov, ktorí aktívne nehľadajú pracovné príležitosti a nemusia byť súčasťou našej databáze. Kvalitnému „Executive search“ výberu predchádza hĺbkový prieskum trhu a tzv. networking, získavanie informácií o vytipovaných kandidátoch.

Výsledkom cieleného vyhľadávania pre klienta je „long list“, ktorí obsahuje potenciálnych kandidátov a ich spätnú väzbu z trhu na voľnú pozíciu.

Po absolvovaní behaviorálneho a odborného pohovoru v našej spoločnosti, doporučení kandidáti postupujú na pohovory k naším klientom. Súčasťou konečného výberu je overenie referencií na finálnych kandidátov z viacerých zdrojov, ktoré napomáhajú pri konečnom rozhodovaní.