V tejto oblasti ponúkame služby:

1 Platový prieskum
Analýza platov sledovaných pracovných pozícií, vrátane zamestnaneckých výhod a benefitov, porovnanie s konkurenčnými spoločnosťami, následné vyhodnotenie a návrh nových benefitov
   
2 Personálny leasing
Dočasné pridelenie zamestnanca na výkon práce v inej organizácii, kompletné zabezpečenie personálnej a mzdovej agendy
   
3 Outplacement
Komplexná profesionálna podpora zamestnancom našich klientov, ktorí odchádzajú z dôvodu organizačných zmien spojených so znižovaním stavu
   
4 Vytvorenie organizačnej štruktúry a popis pracovných pozícií
zamestnancov
   
5 Základné legislatívne poradenstvo