Obchodný manažér

Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce:Bratislava, Slovensko
Náplň práce:- napomáhať k realizácii a plneniu obchodných cieľov firmy a to na základe celofiremnej stratégie a koncepcie obchodných aktivít,
- aktívne vyhľadávať potenciálnych klientov,
- pripravať príslušné zmluvy vrátane ich prípadných zmluvných dodatkov,
- priebežne aktualizovať databázu klientov a potenciálnych klientov ,
- v dohodnutej dobe pravidelne reportovať o súčasných a plánovaných výsledkoch,
- predkladať návrhy na zlepšenie,
- zodpovedať za priebežnú komunikáciu a za vytváranie dlhodobých a stabilných obchodných vzťahov,
- pravidelne informovať spolupracovníkov o výsledkoch obchodných jednaní, úlohách z nich vyplývajúcich a zodpovedať za plnenie týchto úloh,
- komunikovať s ostatnými oddeleniami spoločnosti za účelom uspokojenia potrieb a požiadaviek klientov.
Termín nástupu:
Iné výhody:
Plat:min. 1500 EUR mesačne brutto v závislosti od praxe a skúseností + variabilná zložka
Druh pracovného pomeru:plný úväzok
Informácie pre uchádzača:

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie:
Dosiahnuté vzdelanie:stredoškolské s maturitou, vysokoškolské I. stupňa, vysokoškolské II. stupňa
Vodičský preukaz:
Doplňujúce požiadavky:- znalosť a preukázaná skúsenosť v oblasti predaja,
- znalosť slovenského automobilového trhu a súvisiacich segmentov trhu, znalosť potenciálu trhu k absorpcii služieb operatívneho lízingu a konkurenčných služieb finančného a nefinančného charakteru,
-orientácia v obchodno-právnej a relevantnej legislatíve,
- vynikajúce komunikačné a prezentačné schopnosti.
Mám záujem o pozíciu